:: Pradžia
:: Analizai
:: Auksinės varpos
:: Bybio dainos
:: Blevyzgos
:: Kalbos pirtelė
:: Kempinligė
:: Klizma
:: Šūdų malūnas
:: Distrofikų arena
:: Nuorodos
:: Kontaktai

Boba su smegenais tinka į žmonas, o visos kitos tik seksui


Blevyzgos.lt

Liepsnojanti žirafa

Liepsnojanti Žirafa Dailininkė tapė papūgas ir iš to uždirbdavo nemaža pinigo. Bet siekdama išsiveržti iš Tradicijos ir Akademizmo gniaužtų, siekdama Kažko Naujo, ji pradėjo tapyti natiurmortus su Svogūnais ir Negyva Žuvimi. Visuomenė jos nesuprato. Puolusi į neviltį Liepsnojanti Žirafa nuėjo į Mišką, susirado Alkoholizmo Liūną ir pradėjo jame skęsti.

Viena paklaikusi Liepsnojanti Žirafa bėgiodavo savana ir rėkdavo, kad Dievo nėra. Visos Kitos labai juokdavosi ir pravardžiuodavo ją Nyče.

Beskrendant vienai Nutrūktgalvei Liepsnojančiai Žirafai lėktuvu sugedo variklis. Žirafa puolė į paniką ir ėmė blaškytis po saloną. Tada Supykusios Stiuardesės išmetė ją pro iliuminatorių. Žirafa žvilgtelėjo Žemyn ir, pamačiusi banguojant vandenyną, nusiramino ir užsirūkų. Namo ji nebegrįžo.

Kartą keletas Liepsnojančių Žirafu nutarė atsikratyti Visiems Baisiai Įkyrėjusia Liepsnojančia Žirafa ir užkasė ją gyvą. Taip atsirado dinozaurai, akmens anglis ir pirmykščių žmoniu keramika.

Nuobodžiaujanti Liepsnojanti Žirafa nuėjo į kinoteatrą pasižiūrėti linksmo filmo, ir pakliuvo į garsaus lietuvių režisieriaus retrospektyvą. Po seanso ji ilgai ir reikšmingai tylėjo, o valgyti ėmė tik cepelinus ir šaltibaščius. Vėliau ji susirgo džiova.

Viena Susenusi Liepsnojanti Žirafa pradejo šnypšti, rūkti ir užgeso. Pasipiktinusi Pusamžių ir Patyrusių Žirafų bendruomenė nusigręžė nuo jos, ir ėmė formuoti visuomenės nuomonę. Susenusiai Žirafai mirus jos nepastatė paminklėlio ir išvis - palaidojo už kapinių tvoros. Kartu su Veronika.

Liepsnojanti Žirafa Aktorė teatre vaidino Hamletą ir netyčia padegė užuolaidas. Žiūrovams išsigelbėti nepavyko.

Grupė Liepsnojančių Žirafų parašė į Laikraštį. Laikraštis bankrutavo. Tuomet parašė į Žurnalą. Redaktorius nusišovė. Tada parašė knygą. Leidykla sudegė. Tada jos išėjo į Dykumą ir klaidžiojo ten 33 metus.

Viena Liepsnojanti Žirafa Geografė po ilgos kelionės, sukrėsta minties, kad pasaulis vis dėlto plokščias, parašė knygą „Pasaulis kaip tvarinys, stovintis ant trijų žirafų ir baobabo, bei valia ji taip įsivaizduoti“. Knyga tapo viso Žirafų geografijos mokslo pagrindu.

Viena Liepsnojanti Žirafa pabandė skristi, ir jai pavyko. Nuo tos dienos Kiekvieną Rudenį būriai žirafų klykaudamos ir plasnodamos traukdavo Nežinoma Kryptimi.

Pasenusios Liepsnojančios Žirafos ilgai stovi liūdnos, išsirikiavusios eilėmis, po lietumi, kol virsta Rūkstančiais Begemotais.

Viena Susirūpinusi Liepsnojanti Žirafa susitiko Miško Žvėrį ir paklausė, kiek valandų. Miško Žvėris paraudo ir tarė:
- Jūs tikriausiai, ponia, sau galvojate! Bet aš ne Toks! - ir išdidžiai pasiššš

Viena Liepsnojanti Zirafa buvo nužiūrėta Negera Akimi ir džiūvo. Išdžiūvusi pasidengdavo traškia plutele ir plyšdavo ties Pažastimis.

Viena Liepsnojanti Žirafa susitiko Amfiteatro Bekoną. Alkoholio Pavėsyje jie aptarė. To vaisiai buvo Plaukuotas Kamuolys, Tekstas ir Karutis. Vėliau aplink juos įsteigė Bažnyčią.

Viena Liepsnojanti Žirafa turėjo Kosmoso Senelį. Deja, Kosmoso Senelis tokios neprisiminė.

Viena Nuobodžiaujanti Liepsnojanti Žirafa rado problemą ir parsinešė ją namo. Pamaitino, pagirdė, ir ilgainiui Problema tapo sava, sekiojo visiems iš paskos. Dabar Nuobodžiaujanti Liepsnojanti Žirafa turi ką šš

Viena Liepsnojanti Žirafa Romantikė sėdėjo ant Piliakalnio ir laukė Įkvėpimo. Įkvėpimas smarkiai vėlavo, o kai po valandos atėjo, buvo šlykščiai girtas ir keikė Saulėlydį.

Karta pas vieną Liepsnojančią Žirafą atėjo Kita pasiskolinti degtukų.
- Neturiu, - atsake Viena Liepsnojanti Žirafa.
- Gaila, - tarė Kita.

Viena maloni Pagyvenusi Liepsnojanti Žirafa nusipirko Fermentinio Sūrio, parsinešė namo, atsisėdo, ėmė valgyti Fermentinį Sūrį ir suvalgė.

Viena Liepsnojanti Žirafa turėjo Vidinį Balsą. Visos Kitos jai labai pavydėjo. Vieną naktį jos susitarusios pavogė Vidinį Balsą ir pakišo jį po akmeniu. Ryte Liepsnojanti Žirafa pajuto Vidinę tuštumą. Visos Kitos labai susigėdo.

Vienos Liepsnojančios Žirafos niekas nemelžė. Ji bėgo plokščiu paviršiumi, ir kur krito Lašas, ten dygo. Išdygę buvo Blyškus ir Palaida. Po to juos nukariavo.

Lietuviškai English German

© 2004 (1999) Blevyzgos.lt | Visos teisės (tipo) saugomos